Diabetikere skal være særligt opmærksomme på deres fødder på grund af øget risiko for en række senkomplikationer. Hvis disse ikke forebygges og behandles effektivt, risikerer man alvorlige lidelser som fodsår og amputationer.

Fodstatus er en meget grundig undersøgelse, der består af en række delundersøgelser, som alle er med til at belyse diabetikerens fodsundhed og giver status på en række risikofaktorer.

Fodterapeuten foretager en række tests og undersøgelser. Blandt andet undersøges nogle af de sanser, der er vigtige for fødderne; bl.a. føle- og vibrationssansen. Fodterapeuten kigger også efter forandringer i hud, neglenes tilstand ligesom der undersøges for mobilitet og kredsløbsforstyrrelser. Endelig foretages en grundig undersøgelse af, om diabetikeren har fejlstillinger i fødderne. Dette er særligt vigtigt, da ubehandlede fejlstillinger kan være med til at fremprovokere fodsår.

En vigtig del af fodstatus er at give vejleding til patienten i forhold til egenomsorg, fodtøj og forebyggelsen af senkomplikationer.

På baggrund af den gennemførte fodstatus stratificeres patienten i gruppe 1 – 4 alt afhængig af føddernes tilstand. Denne stratificering bruges som udgangspunkt for tilrettelæggelsen af en individuel behandlingsplan og fungerer derfor også som pædagogisk værktøj over for patienten. Endvidere har stratificeringen betydning for patienten i forhold til, hvor mange behandlinger der gives offentligt tilskud til.

Undersøgelsen indeholder ingen behandlinger.

Fodstatus skal gennemføres en gang om året.

  1. Med et biothesiometer måler fodterapeuten vibrationssansen. Diabetisk neuropati er den alvorligste senkomplikation for mange diabetespatienter og en vigtig risikofaktor.
  2. Som led i fodstatus tester fodterapeuten patientens følesans. Nedsat følesans på fødderne er en af de hyppigst forekomne komplikationer, som diabetikerne vil opleve.
  3. Kapilærresponsens er udtryk for, om blodfylden sker hurtigt eller langsomt. Forsinket kapillærrespons er tegn på dårlig blotcirkulation. Undersøgelsen foretages ved at trykke blodet væk fra huden med et let tryk, der var få sekunder. Bliver huden hurtig rød, når fingeren tages væk, er kapilærresponsen normal. Hvis det tager mere end to sekunder, er der nedsat respons.


Der er 4 grupperinger i en fodstatus. Fodstatusen fortæller hvilken du bliver rubriceret i:

  1.  Tilskud til en årlig fodstatus
  2.  Tilskud til en årlig fodstatus og 4 behandlinger
  3.  Tilskud til en årlig fodstatus og 9 behandlinger
  4.  Aktive fodsår ( Tilskud til de behandlinger du har brug for indtil såret er ophedet. Derefter kommer man i gruppe 3.

Under gruppering 2-4 opdeles behandlingen yderligere i gruppering A,B,C alt efter sværhedsgraden af behandlingen som vurderes af fodterapeuten.

Hvis patienten ønsker flere behandlinger end dem som de er berettiget til med tilskud, er det egenbetaling til klinikpris.